BAKIM EVİ GERÇEĞİ        
        
Yüzyıllardır süregelen teknolojik gelişmeler, insanoğlunun yaşam şekli ile birlikte yaşam kalitesinde ve süresindeki değişikliği de beraberinde getirmektedir. Yaşam süresinde görülen uzama aslında yaşlılık sürecinin de uzamasına ve bununla birlikte birçok fiziksel – sosyal ve ruhsal sorunun da doğmasına etken olmuştur. İşte bu değişim ile ilgili bir bilimin var olmasını kaçınılmaz bir sonuç olarak doğurmuştur.
        
Giderek artan yaşlı nüfusu için tıbbi tedavilerin yanı sıra yaşlının yaşadığı çevre ve bu çevre ile ilişkilerinin de tekrar düzenlenmesi gereği ortaya çıkmıştır. Toplumumuzda yoğun şekilde var
Olan geniş aile yapısının yerini küçük aile modeline bırakmaya başlaması ile birlikte, aile içinde yaşlı ile ilgilenecek kişilerin yavaş yavaş azalma eğilimine girmesi ise başlıca sıkıntı kaynaklarından biri haline gelmiştir

Yaşlı bireylerin sosyal ve fiziksel ihtiyaçlarının önem kazanması
Kadar bu ihtiyaçların karşılanması için gerekli düzeneğin kurulması konusunda yaşanan sıkıntılar, aile bireylerinin “Büyüklerimizi bakmakta
Acizlik, başımızdan atma, yeterli ilgi ve özeni göstermeme” gibi suçluluk
Duygusu yaşamasına ve bu duygunun çevre tarafından affedilemez bir durum
Gibi algılanacağı endişesinin duyulmasına neden olmaktadır. Ancak,
Unutulmamalıdır ki; küçülen aile modeli içinde sık görülmeye başlayan
Hastalıkların tedavi ve nekahat döneminin geçirilmesi için gerekli
Zamana aile üyelerinin sahip olamayışı yaşlı ile bire bir ilgilenecek
Kişilerin azalması ve yaşlı için yapılacakların artık yaşamda daha çok
Önem kazanması sonucu farklı meslek gruplarına aynı anda ihtiyaç
Duyulmaya başlanması yaşlının zamanını kendi yaş grubuna yakın,
Onunla aynı dili konuşabilecek, onu daha fazla anlayabilecek kişilerle
Bir arada olmasının kendisine sağlayacağı katkının önemi çok gerçekçi
Bir destek alma ihtiyacını gündeme getirmektedir. Artık
Yaşlılık sonuna dek kaliteli yaşanması gereken bir dönem olarak
Karşımızda durmaktadır.
        
İşte bu nedenledir ki; zenginleşmiş yaşam deneyimlerinden yararlanabildiğimiz, toplum içerisinde hala değerlerin yitirilmediği bir dönemde olan yaşlımıza kendi imkânlarımız dâhilinde
Yaşam hakkı tanımak yerine onların gerçek ihtiyaçlarının farkına varma
Ve bu ihtiyaçlarını onlara sonuna kadar kullanma olanağı sağlamak
Gerekmektedir.
        
Tüm bu gelişmeler karşısında duyulan yetersizliklerin ortadan
kaldırılabilmesinin, yaşlının fiziksel kayıplarında gerekli yaşam
ortamının oluşturulabileceği, yaşanılan olumsuzlukların doğurduğu içe kapanma, ilişkilerde zayıflama, bencilleşme, hırçınlaşma gibi davranışsal
değişikliklerin daha düzenli bir şekilde takip edilebileceği, sosyal
ihtiyaçlarının kendi yaş grubu içerisinde karşılanabileceği, boş
zamanlarının daha üretken ve etkin bir biçimde geçirilebileceği bir
ortamın Yaşlı Bakım ve Dinlenme Evi desteği ile sağlanma alternatifi göz
ardı edilmemelidir

Bizler, kendi yaşamınız kadar değer verdiğiniz
büyüklerinize, bilimsel bilginin ışığında sahip olduğumuz deneyime
sevgi, şefkat ve ilgimizi katarak insan onuruna yaraşır bir anlayışla
hizmet etmeye adayız.

Yunus Yaşlı Bakım ve Huzur Evi